-איסוף מידע

אם תבחר להשתמש בתכונת מורחבות באפליקציה שלנו יהיה עליך לדעת שגם ללא רישום, נתונים אחרים עשויים להיאסף עם שימוש באפליקציה שלנו. שימוש בפרטיים אישיים .האתר לא ימכור, יספק, יסחור או ישתף אם הפרטים האישיים שלך עם צד שלישי לשם קידום מכירות,

-האפליקציה שלנו מכילה פרסומות צד שלישי.

-שינויים במדיניות הפרטיות

האפליקציה שומרת את הזכות לשנות מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות. כאשר אנו מבצעים זאת המידע המוצג בדף המדיניות יעודכן בהתאמה.

-לכל שאלה או בעיה ניתן לשלוח הודעה למייל שלנו
linshom.app@gmail.com